Klauzula informacyjna Grupa CLUE Sp. z o.o. Sp.k.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) przesyłamy Państwu informację o gromadzeniu przez nas danych osobowych.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie danych osobowych, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw.

Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem danych jest Grupa CLUE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Stróża Rybna 3, 30-714 Kraków, NIP: 679-29-72-502, REGON: 120691764, dalej określona Administratorem.

Z Administratorem można kontaktować się listownie na adres ul. Stróża Rybna 3, 30-714 Kraków lub mailowo na adres email biuro@grupaclue.pl

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Dane przetwarzane są w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), otrzymanych zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności, a konkretnie do realizacji następujących celów: zawierania i realizacji zamówień, zleceń i umów sprzedaży oraz świadczenia usług, a także do realizacji obowiązków przewidzianych prawem.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom odpowiedzialnym za świadczenie usług: księgowych, prawnych, bankowych, ubezpieczeniowych, informatycznych, pocztowych, kurierskich, a także współpracownikom i partnerom Administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w związku z realizacją celów Administratora zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wycofania udzielonej zgody w każdym momencie. Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres email: biuro@grupaclue.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak warunkuje możliwość świadczenia wszelkich usług przez Administratora.

 

Z wyrazami szacunku,

Grupa CLUE Sp. z o.o. Sp.k.