Biznes społecznie odpowiedzialny!

Wspieramy podopiecznych
Stowarzyszenia SIEMACHA

Na ulicy Długiej w Krakowie znajduje się SIEMACHA spot, przy którym wyposażyliśmy salę konferencyjną w nowoczesny systemy AV.

Sala jest użytkowana przez zarząd organizacji. SIEMACHA od wielu lat zajmuje się edukacją młodzieży i tworzy bezpieczną przestrzeń, która umożliwia zawiązywanie nowych przyjaźni oraz zdobywanie doświadczeń.

Interaktywna sala edukacyjna dla Przedszkola nr. 40

Zaprojektowaliśmy i wyposażyliśmy salę edukacyjną Przedszkola Nr 40 im. Jana Pawła II w Kraków-Pędzichów oraz w nowoczesny system nagłośnienia i tablice interaktywną.

Jesteśmy sponsorem Gali 25-lecia Stowarzyszenia SIEMACHA

W październiku 2018 mija 25 lat od kiedy Stowarzyszenie SIEMACHA rozpoczęło swoją działalność. Dziś SIEMACHA jest jedną z największych w Polsce organizacji pożytku publicznego zorientowanych na pomoc dzieciom.

Siemacha prowadzi domy dziecka, placówki dzienne i całodobowe dla młodzieży, centra sportowe oraz ośrodki poradnictwa i terapii.